Dit is het privacy statement van Total Leak Solutions, gevestigd te Stein 

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt die nodig zijn voor de factuurgegevens. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. 

 

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Onze persoonsgegevens, naam en adres, worden alleen voor facturen verwerkt. 

 

Beveiliging en bewaartermijn 

TLS gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt TLS ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen TLS toegang tot uw gegevens. TLS bewaart de persoonsgegevens (naam en adres) zolang als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

 

E-mail 

Uw e-mailadres kan door het onderdeel van TLS waaraan u het e-mailadres verstrekt heeft gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie, dit betreft uw rapportage en factuur. Wij versturen nooit nieuwsbrieven, uw email adres wordt nooit aan derden verstrekt. 

Gebruik persoonsgegevens door derden 

TLS laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden. 

 

Social media 

TLS gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. TLS volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en Twitter. 

TLS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, TLS (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt.

TLS is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer en/of email adres. 

 

Total Leak Solutions en andere websites 

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. TLS is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

 

Wijzigingen 

TLS behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van TLS. 

 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op. 


 

Total Leak Solutions, 15 mei 2018

Algemene voorwaarden