Gasdichtheidscontrole
 
Voordelen van deze controle:
  • Vroegtijdig opsporen van lekkages
  • Waarborgen van de veiligheid van de installatie