Tarieven lekdetectie

Heeft u een lekkage maar weet u niet waardoor deze wordt veroorzaakt, transparantie vinden wij bij Total Leak Solutions belangrijk! In onderstaande tabel staan onze tarieven voor een complete lekdetectie voor woningen, dit is inclusief een uitgebreide rapportage met fotobijlage.

Onafhankelijk van de opsporingsmethode kunnen wij uw lekkage detecteren in welk systeem dan ook.  

Binnen een straal van 30 kilometer van Stein rekenen wij geen voorrijkosten, hierbuiten geldt een uren/kilometer toeslag.

Mocht een gemaakte afspraak op de dag van uitvoering worden geannuleerd, zijn wij helaas genoodzaakt om u € 242,- inclusief btw in rekening te brengen. 

Let op! bij een zaterdag spoed worden er extra kosten in rekening gebracht. Toeslag € 302,50 incl. BTW.

Lekdetectie

Tarieven zijn inclusief BTW

Lekdetectie 1 woning

Volledige lekdetectie met gebruik van verschillende methodes en apparatuur welke nodig zijn om de lekkage zonder hak- en breekwerk te lokaliseren. De werkzaamheden zijn gebaseerd op tot 3 uur werk en opmaken van uw rapportage met foto's. Het verbruik van traceergras en/of UV-fluorescerende luminaat is in de prijs inbegrepen.

€ 499,-

Vervolgtarief lekdetectie op basis van 1 uur arbeid en voorrijkosten (binnen een straal van 30 km)

€ 127,05

Vervolgtarief per 30 minuten

€ 60,50

Lekdetectie BlowerDoor                                                                                                  Tarieven zijn inclusief BTW

Lekdetectie d.m.v. Blowerdoor

Volledige lekdetectie met gebruik van een blowerdoortest. Door de woning op overdruk te zetten, in combinatie met damp (rookproef), zal de damp op plaatsen waar zich luchtlekken bevinden naar buiten dringen. Deze methode kunnen wij o.a. inzetten bij lekkages van lichtstraten, (raam)kozijnen en tochtklachten in de gehele woning.

De werkzaamheden zijn gebaseerd op maximaal 3 uur werk en opmaken van uw rapportage met foto's. 

€ 499,-

 

Combineren apparatuur 

Het kan mogelijk zijn dat wij tijdens de lekdetectie ook gebruik maken van andere apparatuur dan hierboven is genoemd. Wij maken bijvoorbeeld ook gebruik van een rookgenerator, thermografie of endoscopie. De kosten voor het gebruik van deze apparatuur zijn in de prijzen opgenomen en behoeven niet extra te worden afgerekend.  

Na het onderzoek 

Na het traceren van de lekkage ontvangt u zo spoedig mogelijk een uitgebreide rapportage inclusief fotobijlage, zodat u precies weet waar het probleem zich bevindt. Daarnaast ontvangt u van ons een advies hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen, verrichten wij geen herstelwerkzaamheden en verwijzen wij u graag door naar onze collega-vakspecialisten die de lekkage snel en kundig verhelpen. 

Betalingen 

Zodra de factuur is voldaan ontvangt u dezelfde dag nog per e-mail ons rapport. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor betaling van onze factuur. Indien de kosten van de lekdetectie door de verzekeraar worden vergoed, declareert opdrachtgever deze kosten zelf bij de verzekeraar. In verband met het milieu worden rapporten en facturen alleen digitaal verzonden. 

Opmerkingen 

Indien blijkt dat er na de herstelwerkzaamheden de lekkage aanhoudt, verzoeken wij u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij in de gelegenheid worden gebracht om een nader onderzoek in te stellen. Indien de herstelwerkzaamheden niet of onvolledig zijn opgevolgd, zijn wij genoodzaakt de voorrijkosten en de tijd ter plaatse in rekening te brengen.