Temperatuurloggen
 
Voordelen van het loggen van de temperatuur (relatieve vochtigheid en CO2):
  • Automatisch worden meerdere metingen verricht binnen een gewenst tijdsbestek
  • Er kan over een langere termijn data verzameld worden
  • Om na te gaan hoe het binnenklimaat verandert vooraf bepaalde periode