Disclaimer Total Leak Solutions

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is kosteloos, mits u deze informatie niet kopieert, verspreidt, of op enige andere wijze gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken conform de regelingen van het dwingende recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Total Leak Solutions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Total Leak Solutions.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website vermeld staan, streven wij naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Total Leak Solutions te kunnen claimen of veronderstellen. Total Leak Solutions streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen, of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Total Leak Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Total Leak Solutions op deze pagina.